ITES spol. s.r.o. - Výroba a distribuce energie
QMS EMS QMS Hospodářská komora

Příspěvek na úhradu nákladů na teplo

Příspěvek byl bohužel zrušen. Více informací zde.

Vážení odběratelé tepelné energie,
obracíme se na Vás v souvislosti s vydáním Nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo. Příspěvek na úhradu nákladů za teplo je určen domácnostem v domech s byty užívaných k bydlení s centrálním vytápěním. Výše příspěvku je 4 500,- Kč / 1 byt.

Podrobnější informace můžete nalézt na těchto odkazech:

Otázky a odpovědi k úspornému tarifu
Zákony pro lidi

Pro poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů za teplo je nezbytné, abyste nám zaslali zpět vyplněný formulář s informací o počtu bytových jednotek užívaných k bydlení k datu 30.9.2022. Formulář naleznete v příloze této zprávy.

Žádost musí být vyplněna samostatně za každé číslo popisné odběrného místa a podepsána osobou oprávněnou jednat za smluvního odběratele tepelné energie.

Žádosti zašlete prosím nejpozději do 30.11.2022:

Po stanoveném termínu již není možné uplatnit nárok na získání příspěvku.

Žádost ve formátu PDF: Žádost zákazník