ITES spol. s.r.o. - Revize tlakových nádob stabilních (TNS)
QMS EMS QMS Hospodářská komora

Revize tlakových nádob stabilních (TNS)

Revize tlakových nádob stabilních dle vyhl. Č. 18/1979 Sb. a ČSN 69 0012

Výchozí revize TNS

Provádí se

Provozní revize TNS

Prověří se bezpečnost zařízení za provozního tlaku a běžných podmínek.

Provádí se

Vnitřní revize TNS

Ověřuje se vnější i vnitřního povrch tlakového celku, korozních jevů a případné usazeniny.

Provádí se

Zkouška těsnosti TNS

Se provádí vždy po každé vnitřní revizi.

Tlaková zkouška TNS

Tlaková zkouška se provádí zkušebním tlakem, který je vyšší než maximální provozní a je uveden v pasportu daného zařízení.

Provádí se