ITES spol. s.r.o. - Revize a kontroly spalinových cest
QMS EMS QMS Hospodářská komora

Revize a kontroly spalinových cest

Revize a kontroly spalinových cest dle NV č. 91/2010 Sb.

Terminologie:

Spalinová cesta

má obecně tři části - spotřebič, kouřovod a komín, přičemž v konkrétním případě nemusí být všechny použity (např. plynový turbo kotel s vyústěním skrze fasádu má pouze spotřebič a kouřovod). Dosud byla obecně zažita představa, že všem kontrolám podléhá pouze komín.

Čištění spalinové cesty

 

odstranění nečistot vzniklých spalováním ze spotřebiče, kouřovodu a komínu

Vybírání nečistot

 

odstranění nečistot nahromaděných během provozu a čištění

Kontrola spalinové cesty

odborná kontrola funkčnosti spalinové cesty

Revize spalinové cesty

první detailní kontrola spalinové cesty při jejím uvedením do provozu, nebo po každé její změně

Termíny:

Revize je NUTNÉ provést

REVIZI je oprávněn provádět pouze revizní technik s oprávněním.

KONTROLU je nutné provádět nejméně 1 x ročně v závislosti na druhu používaného paliva. (Přehled lhůt viz. tabulka níže).
Kontrolu je oprávněna provádět osoba odborně způsobilá, držitel živnostenského oprávnění v oboru Kominictví, nevyžaduje se osvědčení revizního technika.

ČIŠTĚNÍ je nutné provádět nejméně 1 x ročně v závislosti na druhu používaného paliva. (Přehled lhůt viz. tabulka níže).
Čištění je oprávněna provádět osoba odborně způsobilá, držitel živnostenského oprávnění v oboru Kominictví; čištění spalinových cest spotřebiče na pevná paliva do výkonu 50 kW je možno provádět svépomocí.

Výkon připojeného spotřebiče palivČinnostDruh paliva připojeného spotřebiče
PevnéKapalnéPlynné
Celoroční provozSezónní provoz
Do 50 kW včetně Čištění spalinové cesty 3x 2x 3x 1x
Kontrola spalinové cesty 1x 1x 1x
Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátů 1x 1x 1x
Nad 50 kW Kontrola a čištění spalinové cesty 2x 1x 1x
Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátů 2x 1x 1x
Čištění spotřebiče paliv 2x Nejméně podle návodu výrobce