ITES spol. s.r.o. - Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí
QMS EMS QMS Hospodářská komora
2

Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí

Cílem Operačního programu Zaměstnanost je zlepšení lidského kapitálu obyvatel ČR a veřejné správy v ČR.

OPZ je zaměřený na podporu zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zdravotních služeb, modernizaci veřejné správy a veřejných služeb a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

OPZ obsahuje 5 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, které jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. investičních priorit a jejich specifických cílů. Ty vymezují, jaké aktivity a cílové skupiny, resp. typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.

Osy 4 a 5 nejsou uvedeny, jsou určeny pro realizaci OP a bude z nich čerpat jen MPSV

Prioritní osy jsou následující:

  1. Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
    • podpory zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, další vzdělávání,
  2. Sociální začleňování a boj s chudobou
  3. Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
    • podpora mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.
  4. S ohledem na způsobilost výdajů financovaných z Evropského sociálního fondu bude OP Zaměstnanost podporovat intervence nehmotného charakteru!!!