ITES spol. s.r.o. - Operační program Praha - pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města Prahy
QMS EMS QMS Hospodářská komora
5

Operační program Praha - pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města Prahy

Operační program Praha – pól růstu ČR (OP Praha), naváže na operační programy Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost. Bude se jednat o multifondový operační program, tzn. bude financován z Evropského sociálního fondu i z Evropského fondu pro regionální rozvoj a umožní tak podporu investičních projektů i rozvoj lidských zdrojů.

Mezi intervence a oblasti, které budou v dalším období pro Prahu určující a které budou podporovány prostřednictvím OP Praha patří:

  1. využití kvalitního lidského a inovačního potenciálu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací;
  2. podpora malých a středních podniků;
  3. energetické úspory a podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství;
         Bude obdobné jako u PIK. Projekty realizované pouze v Praze!
  4. podpora vzdělávání a rovných příležitostí.