ITES spol. s.r.o. - Dodávka a montáž rozvodu tepla, vody, kanalizace a plynu, včetně obnovitelných zdrojů energie (OZE)
QMS EMS QMS Hospodářská komora

Dodávka a montáž rozvodu tepla, vody, kanalizace a plynu, včetně obnovitelných zdrojů energie (OZE)

-> Vnitřní:

Vnitřní rozvody realizujeme ve dvoutrubkovém i jednotrubkovém provedení. Výhodou jednotrubkového vedení je menší zásah do stavebních konstrukcí, což je u zákazníka zajímavé zejména u památkově chráněných objektů, a značná úspora na potrubním materiálu. Realizace klasických dvoutrubkových rozvodů k otopným tělesům, podlahovému vytápění, konvektorů, fancoilům, atd.. Realizace rozvodů z různých materiálů, jako potrubí ocelové, měděné, plastové, pexové (trojplášťové nebo pětiplášťové, kombinace plastu a hliníku. Soustavy provádíme veškerými dostupnými technologiemi (svařováním, pájením, lisováním)).

Dodávka a montáž rozvodu tepla, vody, kanalizace a plynu, včetně obnovitelných zdrojů energie (OZE)

-> Venkovní:

Realizujeme nadzemní i podzemní venkovní vedení. Největší předností firmy je realizace předizolovaných potrubí. U těchto technologií jsme schopni i optimalizovat dilatační chování materiálů jejich instalací v předehřátém stavu. Provádíme i venkovní rozvody v klasickém provedení, např. na energomostech s příslušně provedenou izolací pro venkovní podmínky).

Dodávka a montáž rozvodu tepla, vody, kanalizace a plynu, včetně obnovitelných zdrojů energie (OZE)